Nieodpłatna pomoc prawna
launch mobile menu
About 64 results (0.29 seconds) Sort by:

Punkty Pomocy Prawnej

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 54/2018 Starosty Bytowskiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia wykazu dyżurów oraz powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Bytowskim wraz ze zmianą powiatowe lokale, w których będą usytuowane punkty mieszczą się:

1) Dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w  Koszalinie:

a) w Miastku – w siedzibie Starostwa Powiatowego w  Bytowie Oddział Zamiejscowy w Miastku, ul. Grunwaldzka 1,

2) Dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego wyłonionej w otwartym konkursie ofert na punkt nieodpłatnej pomocy prawnej:

a) w Bytowie - w siedzibie Starostwa Powiatowego w  Bytowie, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2.

3) Dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego wyłonionej w otwartym konkursie ofert na punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

a) w Bytowie (od poniedziałku do czwartku) – w siedzibie Starostwa Powiatowego w  Bytowie, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2,

b) w Miastku (w piątek) – w siedzibie Starostwa Powiatowego w  Bytowie Oddział Zamiejscowy w Miastku, ul. Grunwaldzka 1.

Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej należy dokonać rejestracji wizyty:

·       poprzez stronę internetową: https://powiatbytowski.npp-24.pl/

·       telefonicznie pod nr 59 822 52 15 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

·       osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

 

·       mailowo na adres npp@powiatbytowski.pl