Nieodpłatna pomoc prawna
launch mobile menu
About 64 results (0.29 seconds) Sort by:

Uprawnieni

 Nieodpłatna pomoc obejmuje:

 

1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej należy dokonać rejestracji wizyty:

·       poprzez stronę internetową: https://powiatbytowski.npp-24.pl/

·       telefonicznie pod nr 59 822 52 15 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

·       osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

·       mailowo na adres npp@powiatbytowski.pl