Nieodpłatna pomoc prawna
launch mobile menu
About 64 results (0.29 seconds) Sort by:

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Opis usługi

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

·       poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym
oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym
w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

·       wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

·       przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

·       sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

·       nieodpłatną mediację (w niektórych punktach świadczona już
w roku 2019,  usługę tę opisano dokładniej na osobnej Karcie).

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać                          

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest:

· za pośrednictwem aplikacji dostępnej przez stronę internetową

https://powiatbytowski.npp-24.pl/

· telefonicznie pod nr tel. 59 822 52 15 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

· osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

· mailowo na adres npp@powiatbytowski.pl

 

Inne informacje              

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są
w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności
w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

Jednostka prowadząca

        adres

dni i godziny dyżurów

 

telefon

Radcy prawni

 

Starostwo Powiatowe w Bytowie Oddział Zamiejscowy w Miastku

Ul. Grunwaldzka 1

77-200 Miastko

Wt.  11.00-15.00

Śr. 10.00-12.00

Czw. 8.00-12.00

 

59 822 52 15

Adwokaci

Starostwo Powiatowe w Bytowie Oddział Zamiejscowy w Miastku

Ul. Grunwaldzka 1

77-200 Miastko

Pon. 11.00-15.00

Śr. 8.00-10.00

Pt . 11.30-15.30

j.w.

Stowarzyszenie

Zaborskie Towarzystwo Naukowe

Starostwo Powiatowe
w Bytowie

Ul. Ks. Dr B. Domańskiego 2

77-100 Bytów

Pon. 11.30-15.30

Wt. 7.30-11.30

Śr. 7.30-11.30

Czw. 11.30-15.30

Pt . 11.30-15.30

j.w.

 

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Opis usługi

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana
o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie
z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja, w niektórych punktach już od roku 2019. Usługę tę opisano na osobnej Karcie.

Kto może skorzystać                          

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest:

· za pośrednictwem aplikacji dostępnej przez stronę internetową

https://powiatbytowski.npp-24.pl/

· telefonicznie pod nr tel. 59 822 52 15 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

· osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

· mailowo na adres npp@powiatbytowski.pl

 

Inne informacje              

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są
w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności
w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Jednostka prowadząca

        adres

dni i godziny dyżurów

 

telefon

Stowarzyszenie

Zaborskie Towarzystwo Naukowe

Starostwo Powiatowe
w Bytowie

Ul. Ks. Dr B. Domańskiego 2

77-100 Bytów

Pon. 7.30-11.30

Wt. 11.30-15.30

Śr. 11.30-15.30

Czw. 7.30-11.30

 

59 822 52 15

Stowarzyszenie

Zaborskie Towarzystwo Naukowe

Starostwo Powiatowe w Bytowie Oddział Zamiejscowy w Miastku

Ul. Grunwaldzka 1

77-200 Miastko

Pt. 7.30-11.30

59 822 52 15

 

 

 

 

 

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

 

NAZWA JEDNOSTKI

ZAKRES

PORADNICTWA

ADRES

TELEFON odpłatność połączeń

DOSTĘPNOŚĆ

dni i godziny

WWW

e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU

RODZINNE

1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W Bytowie

·  Realizacja zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

·  Porady i konsultacje

 

Ul. Miła 26

77-100 Bytów

 

 

59 822 80 68

od poniedziałku do piątku od 07.00 do 15.00

kontakt@pcprbytow.pl

Mieszkańcy powiatu bytowskiego

 

PSYCHOLOGICZNE

2

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Bytowie

·  Diagnostyka

·  Porady pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, doradztwa zawodowego dla dzieci i ich rodziców

·  Terapia dzieci i młodzieży

·  Orzecznictwo w sprawie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju

ul. Gdańska 59

77-100 Bytów

59 822 25 20

pn-czw:

7:30 – 17:00,

pt: 7.30 - 15.30

sekretariat@

poradniabytow.pl

 

Dzieci i młodzież, ich rodzice/opiekunowie prawni z gmin: Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice, Tuchomie

 

3

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Miastku

 

ul. Młodzieżowa 4a,

77-200 Miastko

 

 

603 892 592

Pn.-pt.

 730 – 1530

 

http://nowaporadnia.miastko.com.pl/

biuro@poradnia.miastko.com.pl

Dzieci i młodzież ich rodzice/opiekunowie prawni z gmin:

1) Miasto i Gmina Miastko,

2) Gmina Kołczygłowy,

3) z Gminy Lipnica – Brzeźno Szlacheckie, Borowy Młyn,

4) Gmina Trzebielino,

5) z Gminy Tuchomie – Kramarzyny, Trzebiatkowa.

 

5

Niepubliczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDEN AGEN"
PZP Bytów

 

Leczenie psychiatryczne

 

ul. gen. Władysława Sikorskiego 30/1

77-100 Bytów

Telefon do rejestracji: 598 221 132

Telefon: 598 221 132

Pn. wt.

08:00-18:00

Śr.

08:00-20:00

czw

15:00-20:00

pt

08:00-20:00

 

 

 

Mieszkańcy powiatu

 

5

Niepubliczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDEN AGEN"
PZP Miastko

Leczenie psychiatryczne

ul. Wybickiego 30

77-200 Miastko

Telefon do rejestracji: 598 572 275

Telefon: 598 572 275

Pn.-pt.

08:00-18:00

 

 

 

Mieszkańcy powiatu

 

6

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

(zlecenie NFZ)

Kryzysy psychiczne,

stany depresyjne, myśli samobójcze

Fundacja ITAKA

skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa 66.

800 70 2222

bezpłatna infolinia

24  godz. przez

7 dni w tygodniu

 

www.liniawsparcia.pl

porady@liniawsparcia.pl

Dla osób  będących w kryzysie

psychicznym

 

PEDAGOGICZNE

2

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Bytowie

·  Diagnostyka

·  Porady pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, doradztwa zawodowego dla dzieci i ich rodziców

·  Terapia dzieci i młodzieży

·  Orzecznictwo w sprawie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju

ul. Gdańska 59

77-100 Bytów

59 822 25 20

pn-czw:

7:30 – 17:00,

pt:

7.30 - 15.30

sekretariat@

poradniabytow.pl

 

Dzieci i młodzież, ich rodzice/opiekunowie prawni z gmin: Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice, Tuchomie

 

3

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Miastku

 

ul. Młodzieżowa 4a,

77-200 Miastko

 

 

603 892 592

Pn.-pt.

08:00-18:00

 

http://nowaporadnia.miastko.com.pl/

biuro@poradnia.miastko.com.pl

Dzieci i młodzież ich rodzice/opiekunowie prawni z gmin:

1) Miasto i Gmina Miastko,

2) Gmina Kołczygłowy,

3) z Gminy Lipnica – Brzeźno Szlacheckie, Borowy Młyn,

4) Gmina Trzebielino,

5) z Gminy Tuchomie – Kramarzyny, Trzebiatkowa.

 

7

"Centrum" Logopedii, Uzależnień i Mediacji Sądowych
Poradnia Logopedyczna w Bytowie

Porady logopedyczne

ul. Derdowskiego 7

77-100 Bytów

Telefon do rejestracji: 723 079 161
Telefon: 343 285 111

pn

08:00-12:00

14:00-20:00

wt

08:00-12:00

15:00-18:30

śr

08:00-15:30

czw

08:00-11:30

16:30-19:30

pt

08:00-13:00

 

Mieszkańcy powiatu bytowskiego

 

POMOC SPOŁECZNA

1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W Bytowie

·  Realizacja zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

·  Porady i konsultacje

 

Ul. Miła 26

77-100 Bytów

 

 

59 822 80 68

od poniedziałku do piątku od 07.00 do 15.00

kontakt@pcprbytow.pl

Mieszkańcy powiatu bytowskiego

 

10

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie

 

·  Wsparcie socjalne

·  Praca socjalna

·  Wsparcie finansowe

·  Wsparcie pedagogiczne

·  Wsparcie psychologiczne

·  Wsparcie prawne

·  Informacja o możliwości uzyskania pomocy w innych instytucjach

Ul. Miła 26A

77-100 Bytów

59 822 51 01

 

Poniedziałek

 8.00-16.00

Wtorek-piątek

7.00-15.00

 

www.mopsbytow.pl

 

Mieszkańcy Bytowa i gminy Bytów

 

10

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku

 

·  Wsparcie socjalne

·  Praca socjalna

·  Wsparcie finansowe

·  Wsparcie pedagogiczne

·  Wsparcie psychologiczne

·  Wsparcie prawne

·  Informacja o możliwości uzyskania pomocy w innych instytucjach

Ul. Juliana Tuwima 1

77-200 Miastko

59 857 27 86

 

Poniedziałek

-piątek

7.00-15.00

 

www.bip.mgops.miastko.pl

 

Mieszkańcy Miastka i gminy Miastko

 

10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu

 

·  Wsparcie socjalne

·  Praca socjalna

·  Wsparcie finansowe

·  Wsparcie pedagogiczne

·  Wsparcie psychologiczne

·  Wsparcie prawne

·  Informacja o możliwości uzyskania pomocy w innych instytucjach

Ul. Zwycięstwa 56

77-141 Borzytuchom

59 821 13 17

 

Poniedziałek

 8.30-16.30

Wtorek-piątek

7.30.-15.30

 

-

 

Mieszkańcy gminy Borzytuchom

 

10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce

 

·  Wsparcie socjalne

·  Praca socjalna

·  Wsparcie finansowe

·  Wsparcie pedagogiczne

·  Wsparcie psychologiczne

·  Wsparcie prawne

·  Informacja o możliwości uzyskania pomocy w innych instytucjach

Ul. Gdańska 5

77-116 Czarna Dąbrówka

59 821 26 60

 

Poniedziałek

 8.00-16.00

Wtorek-piątek

7.00.-15.00

 

www.gops.czarnadabrowka.com.pl

 

Mieszkańcy gminy Czarna Dąbrówka

 

10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach

 

·  Wsparcie socjalne

·  Praca socjalna

·  Wsparcie finansowe

·  Wsparcie pedagogiczne

·  Wsparcie psychologiczne

·  Wsparcie prawne

·  Informacja o możliwości uzyskania pomocy w innych instytucjach

Ul. Słupska 56

77-140 Kołczygłowy

59 821 39 06

 

Poniedziałek

 8.00-16.00

Wtorek-piątek

7.00.-15.00

 

www.gopskolczyglowy.bip.gov.pl

 

Mieszkańcy gminy Kołczygłowy

 

10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy

 

·  Wsparcie socjalne

·  Praca socjalna

·  Wsparcie finansowe

·  Wsparcie pedagogiczne

·  Wsparcie psychologiczne

·  Wsparcie prawne

·  Informacja o możliwości uzyskania pomocy w innych instytucjach

Ul. Józefa Słomińskiego 19

77-130 Lipnica

59 821 70 93

 

Poniedziałek

 8.00-16.00

Wtorek-piątek

7.00.-15.00

 

www.gopslipnica.pl

 

Mieszkańcy gminy Lipnica

 

10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie

 

·  Wsparcie socjalne

·  Praca socjalna

·  Wsparcie finansowe

·  Wsparcie pedagogiczne

·  Wsparcie psychologiczne

·  Wsparcie prawne

·  Informacja o możliwości uzyskania pomocy w innych instytucjach

Ul. Krótka 2

77-124 Parchowo

59 821 48 35

 

Poniedziałek

 8.00-16.00

Wtorek-piątek

7.15.-15.15

 

www.gops-parchowo.pl

 

Mieszkańcy gminy Parchowo

 

10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Studzienicach

 

·  Wsparcie socjalne

·  Praca socjalna

·  Wsparcie finansowe

·  Wsparcie pedagogiczne

·  Wsparcie psychologiczne

·  Wsparcie prawne

·  Informacja o możliwości uzyskania pomocy w innych instytucjach

Ul. Kaszubska 7

77-143 Studzienice

59 821 66 13

 

Poniedziałek

 8.00-16.00

Wtorek-piątek

7.00-15.00

 

www.studzienice.naszops

.pl

 

Mieszkańcy gminy Studzienice

 

10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie

 

·  Wsparcie socjalne

·  Praca socjalna

·  Wsparcie finansowe

·  Wsparcie pedagogiczne

·  Wsparcie psychologiczne

·  Wsparcie prawne

·  Informacja o możliwości uzyskania pomocy w innych instytucjach

Ul. Wiejska 15

77-235 Trzebielino

59 858 02 55

 

Poniedziałek

 8.00-16.00

Wtorek-piątek

7.00.-15.00

 

www.bip.gops.trzebielino

.pl

 

Mieszkańcy gminy Trzebielino

 

10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu

 

·  Wsparcie socjalne

·  Praca socjalna

·  Wsparcie finansowe

·  Wsparcie pedagogiczne

·  Wsparcie psychologiczne

·  Wsparcie prawne

·  Informacja o możliwości uzyskania pomocy w innych instytucjach

Ul. Jana III Sobieskiego 16

77-133 Tuchomie

59 821 50 49

 

Poniedziałek-piątek

7.30.-15.30

 

www.gopstuchomie.pl

 

Mieszkańcy gminy Tuchomie

 

11

Ogrzewalnia dla osób bezdomnych w Bytowie

Szczegółowych informacji o pomocy dla osób bezdomnych udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie

ul. Przemysłowej 38/17

77-100 Bytów

507 408 660

całodobowo

 

 

 

Osoby bezdomne

11

Noclegownia dla Bezdomnych mężczyzn w Miastku

Szczegółowych informacji udziela Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku

ul. Tuwima 1

77-200 Miastko

59 857 3915

całodobowo

 

 

 

Osoby bezdomne

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

12

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytowie

pomoc osobom w rozwiązaniu problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków

 

ul. 1-go Maja 26A

77-100 Bytów

 

 

59 822 30 00

 

……………………..………

 

gkrpa@bytow.com.pl

 

Osoby uzależnione i członkowie ich rodzin

 

12

Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku

pomoc osobom w rozwiązaniu problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków

 

ul Juliana Tuwima 1

77-200 Miastko

59 857 10 76

poniedziałek

8.00 - 18.30

wtorek 

11.00 - 19.00

Środa-piątek

.15 - 15.15

 

mgkrpamiastko@poczta.fm

Osoby uzależnione i członkowie ich rodzin

 

12

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borzytuchomiu

pomoc osobom w rozwiązaniu problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków

 

ul. Zwycięstwa 56

77-141 Borzytuchom

 

59 8211317

poniedziałek

8.30 - 16.30,

wtorek – piątek

7.30 - 15.30

 

gkrpa.borzytuchom@wp.pl

Osoby uzależnione i członkowie ich rodzin

 

12

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołczygłowy

pomoc osobom w rozwiązaniu problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków

 

ul. Słupska 56

77-140 Kołczygłowy

59 82 13 521

59 821 39 06

 

 

Osoby uzależnione i członkowie ich rodzin

12

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnicy

pomoc osobom w rozwiązaniu problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków

 

ul. Józefa

Słomińskiego 19

77-130 Lipnica

59 82-17-080

 

 

Osoby uzależnione i członkowie ich rodzin

12

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parchowie

pomoc osobom w rozwiązaniu problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków

 

ul. Krótka 2
77-124 Parchowo

59 8214800

 

 

Osoby uzależnione i członkowie ich rodzin

12

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Studzienicach

pomoc osobom w rozwiązaniu problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków

 

ul. Kaszubska 9
77-143 Studzienice

59 8216593

 

 

Osoby uzależnione i członkowie ich rodzin

12

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebielinie

pomoc osobom w rozwiązaniu problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków

 

Trzebielino 7a
77-235 Trzebielino

59 8580223

 

 

Osoby uzależnione i członkowie ich rodzin

12

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchomiu

pomoc osobom w rozwiązaniu problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków

 

ul. Jana III Sobieskiego 16
77-133 Tuchomie

59 8215040

 

 

Osoby uzależnione i członkowie ich rodzin

13

Chrześcijański Ośrodek dla Osób Uzależnionych "Teen Challenge" Broczyna
Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

Leczenie uzależnienia od alkoholu,

ul. gen. Stanisława Maczka 10

77-200 Miastko

Telefon do rejestracji: 598 578 779
Telefon: 598 578 779

pn

11:00-14:00

wt

11:00-14:00

śr

11:00-14:00

czw

11:00-15:00

pt

11:00-14:00

-

 

Mieszkańcy powiatu bytowskiego

 

13

NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDEN AGEN"
PLU BYTÓW

Leczenie uzależnień

ul. gen. Władysława Sikorskiego 30/1

77-100 Bytów

Telefon do rejestracji: 598 221 132

Telefon: 598 221 132

Godziny otwarcia poradni

pn

08:00-18:00

śr

08:00-18:00

czw

08:00-18:00

 

-

 

Mieszkańcy powiatu bytowskiego

 

13

Infolinia

ANONIMOWI ALKOHOLICY

Infolinia skierowana jest do osób z problemem alkoholowym, osób zainteresowanych tym problemem, np. członków ich rodzin lub zawodowo zajmujących się problemem alkoholowym

Fundacja

Biuro Służby Krajowej AA w Polsce

Ul. Chmielna 20

00-020 Warszawa

801 033 242

Codziennie

8.00-22.00

aa@aa.org.pl

 

 

13

Ogólnopolski telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania

Pomoc osobom uzależnionym

 

801 199 990

 

www.narkomania.org.pl

 

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

14

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Bytów
działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie

ul. Miła 26a
77-100 Bytów

Tel: 59 822 51 01
Fax: 59 822 51 01 wew. 34

Poniedziałek

800 - 1600
wtorek-piątek

700 - 1500

 

mopsbytow.pl

mops-bytow@wp.pl

Każdy mieszkaniec gminy

8

Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Kobiet i Rodziny

- przeciwdziałanie przemocy domowej poprzez bezpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne, szkolenia pomagaczy, warsztaty, kampanie informacyjne, konferencje, spotkania edukacyjne,

ul. Miła 26

77-100 Bytów

691 400 761

59 822 80 68

 

kobietybytow@onet.eu

 

Każdy, kto takiej pomocy potrzebuje

8

Punkt Interwencji Kryzysowej w Bytowie

Pomoc psychologiczne i prawna osobom, rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującymi się w innej sytuacji kryzysowej

ul. Miła 26,

77-100 Bytów

59 822 80 68

Poniedziałek

15.00 - 17.00

  Czwartek

15.00 - 17.00

 

m.bazner@pcprbytow.pl

d.strzyzewska@pcprbytow.pl

Mieszkańcy powiatu bytowskiego

17

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska linia”

- wsparcie

- pomoc psychologiczna,

- informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

800 120 002

 

Bezpłatna infolinia

pn. – sob.

godz. 08.00–22.00

ndz. i święta

godz. 08.00–16.00

 

www.niebieskalinia.info

biuro@niebieskalinia

 

Dla osób doświadczających  przemocy domowej

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA

19

Punkt Interwencji Kryzysowej w Bytowie

 

Pomoc psychologiczna

Pomoc socjalna

(praca socjalna)

Pomoc prawna

psychoterapia

 

ul. Miła 26

77-100 Bytów

59 822 80-68 wewn. 31

Poniedziałek

15.00 - 17.00

czwartek

15.00 - 17.00

 

 

m.bazner@pcprbytow.pl

d.strzyzewska@pcprbytow.pl

 

Mieszkańcy powiatu bytowskiego

 

20

Centralne Zarządzanie Kryzysowe

Monitorowanie bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Całodobowy dyżur:
(22)  361 69 00

(22)  785 700 177

e-mail:

dyzurny@rcb.gov.p

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

 

 

http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/

poczta@rcb.gov.pl

 

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

21

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie

·  Pośrednictwo pracy

·  Poradnictwo zawodowe

ul. Wojska Polskiego 6
77-100 Bytów

59 822 22 27

fax. 59 823 41 02

 

gdby@praca.gov.pl

http://bytow.praca.gov.pl

 

Bezrobotni zarejestrowani oraz poszukujący pracy

 

22

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

 

Ul. Podwale Przedmiejskie 30

80-824

 

58 326 18 01

58 326 48 94

 

Poniedziałek-piątek

7.30-15.30

 

wupgdansk.praca.gov

.pl

wup@wup.gdansk.pl

Pracodawcy oraz poszukujący pracy

 

24

Infolinia Urzędów Pracy - Zielona Infolinia

Pod tym numerem udzielane są

informacje o usługach urzędów pracy.

Urząd Pracy.

Ciepła 20 .

15-472 Białystok.

 

19 524

(z Polski)

+48 22 19524

(z zagranicy)

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

pn.- pt.

godz. 08.00-18.00

 

www.zielonalinia.gov.pl

 

biuro@zielonalinia.gov.pl

Mogą korzystać:

- zarejestrowani

-poszukujący pracy

- pracodawcy

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

25

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Stowarzyszenia OVUM

Wsparcie informacyjne, psychologiczne,

prawne i finansowe

ul. Traugutta 2
81-388 Gdynia

58 776 40 67

poniedziałek-piątek 12:00-20:00
sobota 11:00-15:00

http://ovum.org.pl/osrodek-pomocy-pokrzywdzonym-przestepstwem

www.pokrzywdzeni.gov.pl

funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl

 

Osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich osoby bliskie

PRAWO KONSUMENCKIE

26

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów w Bytowie

 

Ochrona praw konsumenckich

 

Ul. Ks. Dr B. Domańskiego 2

77-100 Bytów

 

59 822 80 00

Fax: 59 822 80 01

 

Poniedziałek i środa

7.30-15.30

 

www.powiatbytowski.pl

prk@powiatbytowski.p

 

 

Mieszkańcy powiatu bytowskiego

 

27

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ochrona praw konsumenckich

UOKiK

Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka

(prowadzona przez Federację Konsumentów)

801 440 220

22 290 89 16

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

pn.- pt.

godz. 08.00-18.00

 

 

https://www.uokik.gov.pl/

 

porady@dlakonsumentow.pl

 

Prawo konsumenckie

PRAWA PACJENTA

28

Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział

w Gdańsku

Ochrona praw pacjenta

ul. Marynarki Polskiej 148

80-865 Gdańsk

58 75 12 518

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

pn.-pt.

godz. 8.00 15.45

pow@nfz-gdansk.pl

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

29

Rzecznik Praw Pacjenta

 

Ochrona praw pacjenta

 

Biuro RPP

ul. Młynarska 46.
01-171 Warszawa

800 190 590

Bezpłatna infolinia

Zapisy na poradę osobistą:

rezerwacja@rpp. gov.pl lub  (22) 532 82 43

pn. - pt.

godz. 08.00-20.00

 

 

https://www.bpp.gov.pl

 

kancelaria@rpp.gov.pl

 

Z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta

 

30

Narodowy Fundusz Zdrowia- Centrala

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:

- prawa pacjenta

-leczenie w kraju i poza granicami

-kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia

Grójecka 186

02-390 Warszawa

 

Infolinia Centralna

800 392 976 (*)

22 572 60 42 (**)

(*)  połączenia bezpłatne

(**) koszt zgodnie z taryfą operatora

Także każdy oddział NFZ posiada własną infolinię

pn.- pt.

godz. 08.00-16.00

http://www.nfz.gov.pl

 

infolinia@nfz.gov.pl

 

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

31

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

Ochrona praw

osób niepełnosprawnych

SIEDZIBA

ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa

Telefon

(22) 461 60 00

KORESPONDENCJA

Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

801 801 015

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

 

pn.-pt.

godz. 08.00-17.00

 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl

 

sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

PRAWA DZIECKA

32

Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania

Ochrona praw dziecka

Biuro RPD

Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

tel.: (22) 583 66 00 .

fax.: (22) 583 66 96.

pn.-pt.

godz.08.15-16.15.

800 121 212

Bezpłatna infolinia

pn.- pt. godz.

08.15-20.00.

(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i  zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią)

https://brpd.gov.pl

 

rpd@brpd.gov.pl

Sprawy przemocy,  relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych.

Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.

32

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Pomoc dzieciom i młodzieży oczekującym na wsparcie, opiekę i ochronę

 

Infolinia 116 111

Codziennie

12.00-2.00 w nocy

https://116111.pl

 

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Bytowie

·  Składki

·  Renty

·  emerytury

ul. Kościuszki 16

77-100 Bytów

22 560 16 00

Poniedziałek:

8.00-18.00

Wtorek - Piątek:

8.00-15.00

 

 

bip.zus.pl/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe

Mieszkańcy Gmin:

Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice, Tuchomie

33

ZUS Biuro Terenowe
w Miastku

 

·  Składki

·  Renty

·  emerytury

ul. Królowej Jadwigi 13

77-200 Miastko

22 560 16 00

Poniedziałek:

8.00-18.00

Wtorek - Piątek:

8.00-15.00

 

 

bip.zus.pl/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe

Mieszkańcy Gmin:

Miastko, Trzebielino

34

Centrum Obsługi Telefonicznej

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

·  pomoc techniczna

·  Składki

·  Renty

·  emerytury

Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w  Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej w placówce jak wyżej.

Nr centrali :

(22) 667 10 00.

(22) 560 16 00

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

pn. – pt.

godz. 07.00 – 18.00

 

http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-

 

cot@zus.pl

 

Adresaci porad:

- ubezpieczeni

- płatnicy

- lekarze

 

PRAWO PRACY

35

Okręgowa Inspekcja Pracy

w Gdańsku

Zgłaszanie wypadków przy pracy

ul. Okopowa 7
80-819 Gdańsk

58 520 18 22 - kancelaria
58 34 00 910 - sekretariat
58 520 18 24 - fax

pn. – pt.

godz. 07.30 – 15.30

kancelaria@gdansk.pip.gov.pl

 

35

Okręgowa Inspekcja Pracy

w Gdańsku

Oddział w Słupsku

Porady z zakresu prawa pracy i bhp

ul. 11 Listopada 2
76-200 Słupsk

59 845 60 61

pn. – pt.

godz. 07.30 – 15.30

slupsk@gdansk.pip.gov.pl

Pracownicy z terenu powiatu bytowskiego

36

Centrum Poradnictwa

Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

 

Porady z zakresu prawa pracy.

 

Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa.

tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14

 

801 002 006

(dla  tel. stacj.)

459 599 000

(dla tel. kom.)

22 391 83 60

(dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP)

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Uwaga!!! naliczane są koszty za czas oczekiwania na połączenie

 

www.bip.pip.gov.pl,

 

kancelaria@gip.pip.gov.pl

 

 

PRAWO PODATKOWE

37

Urząd Skarbowy w

Bytowie

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

Ul. 1-go Maja 16

77-100 Bytów

59 822-78-00

59 822-28-91
fax 59 822-78-09

poniedziałek 07:30–18:00
wtorek-piątek 07:30–15:30

http://www.pomorskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-bytowie

us2202@pm.mofnet.gov.pl

 

Mieszkańcy powiatu bytowskiego

 

38

Krajowa Informacja Skarbowa

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

 

ul. Teodora Sixta 17,

43-300 Bielsko-Biała

 

801 055 055 (

(  z tel. stacjonarnych.

( (22) 330 03 30

Z  z tel. komórkowych.

+ 48 (22)33 00 330

(  z tel. zagranicznych.

Koszt zgodnie z taryfą operatora

 

 

 

 

pn.- pt.

godz. 07.00-18.00

 

www.kis.gov.pl

więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa

Z porad może  skorzystać każdy podatnik

 

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

39

Rzecznik Finansowy.

(Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonych

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa.

 

Ubezpieczenia

gospodarcze

(22) 333 73 28

Ubezpieczenia

Społeczne, OFE ZUS

(22) 333 73 26

lub (22) 333 73 27

Ubezpieczenia bankowe  i rynku kapitałowego

(22) 333 73 25

pn.-pt.

godz. 08.00-18.00

 

 

pn.-pt.

godz.11.00-15.00

 

 

pn.-pt.

godz. 08.00-16.00

Porady e-mail: porady@rf.gov.pl

(czas oczekiwania na odpowiedz

e-mailową ok.2 tygodni)

 

https://rf.gov.pl/kontakt

 

biuro@rf.gov.pl

Osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym ubezpieczeń

 

INNE

40

WWW. OBYWATEL.GOV.PL

Informacje i usługi przyjazne obywatelom

portal Ministerstwa Cyfryzacji

41

Rzecznik Praw Obywatelskich

Ochrona praw obywatelskich

Biuro RPO

Al. Solidarności 77.

00-090 Warszawa

800 676 676 .

Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych

·        pon.

·        godz. 10.00-18.00

wt.- pt.

godz. 08.00-16.00

https://www.rpo.gov.pl

 

biurorzecznika@brpo.gov.pl

 

Może zgłosić się każdy, kto uważa,

że jego prawa są naruszone

 

 

 

 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE (wg art. 8a ust 1 pkt 2):

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności
w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

PROWADZĄCY

ADRESY

DYŻURÓW

DNI i GODZINY

SPECJALIZACJA

(o ile określono)

lokal dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich

DANE KONTAKTOWE

WWW

1

Punkt Radców Prawnych i Adwokatów

Starostwo Powiatowe w Bytowie Oddział Zamiejscowy w Miastku

Ul. Grunwaldzka 1

77-200 Miastko

Pon. 11.00-15.00

Wt.  11.00-15.00

Śr. 8.00-12.00

Czw. 8.00-12.00

Pt . 11.30-15.30

Nie określono

TAK

INFORMACJE i ZAPISY:

· za pośrednictwem aplikacji dostępnej przez stronę internetową

https://powiatbytowski.npp-24.pl/

· telefonicznie pod nr tel. 59 822 52 15 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

· osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

· mailowo na adres npp@powiatbytowski.pl

https://powiatbytowski.npp-24.pl/

2

Punkt Stowarzyszenia:

Zaborskie Towarzystwo Naukowe

Starostwo Powiatowe
w Bytowie

Ul. Ks. Dr B. Domańskiego 2

77-100 Bytów

Pon. 11.30-15.30

Wt. 7.30-11.30

Śr. 7.30-11.30

Czw. 11.30-15.30

Pt . 11.30-15.30

Nie określono

Tak

INFORMACJE i ZAPISY:

· za pośrednictwem aplikacji dostępnej przez stronę internetową

https://powiatbytowski.npp-24.pl/

· telefonicznie pod nr tel. 59 822 52 15 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

· osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

· mailowo na adres npp@powiatbytowski.pl

https://powiatbytowski.npp-24.pl/

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

2

Punkt Stowarzyszenia:

Zaborskie Towarzystwo Naukowe

Starostwo Powiatowe
w Bytowie

Ul. Ks. Dr B. Domańskiego 2

77-100 Bytów

Pon. 7.30-11.30

Wt. 11.30-15.30

Śr. 11.30-15.30

Czw. 7.30-11.30

 

Nie określono

Tak

INFORMACJE i ZAPISY:

· za pośrednictwem aplikacji dostępnej przez stronę internetową

https://powiatbytowski.npp-24.pl/

· telefonicznie pod nr tel. 59 822 52 15 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

· osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

· mailowo na adres npp@powiatbytowski.pl

https://powiatbytowski.npp-24.pl/

2

Punkt Stowarzyszenia:

Zaborskie Towarzystwo Naukowe

Starostwo Powiatowe w Bytowie Oddział Zamiejscowy w Miastku

Ul. Grunwaldzka 1

77-200 Miastko

Pt. 7.30-11.30

Nie określono

Tak

INFORMACJE i ZAPISY:

· za pośrednictwem aplikacji dostępnej przez stronę internetową

https://powiatbytowski.npp-24.pl/

· telefonicznie pod nr tel. 59 822 52 15 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

· osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

· mailowo na adres npp@powiatbytowski.pl

https://powiatbytowski.npp-24.pl/